Na webe práve pracujeme

Dreamaudio.sk
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo technickej podpory
k objednávkam nás neváhajte kontaktovať.
info@dreamaudio.eu
0
0.00 Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

0
0.00 Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Integrovaný zosilňovač Burmester 032

AUTOR VIKTOR KUBAL
FOTO BURMESTER

Nemecká spoločnosť Burmester patrí neodmysliteľne k absolútnym stáliciam audiosveta, jej jedinečný, neprehliadnuteľný dizajn, špičkové spracovanie a vynikajúci zvuk radia jej výrobky do kategórie, ktorá by sa dala označiť zjednodušene ako TOPEND.

Za celosvetovým úspechom a bezvýhrad­ným uznaním produktov Burmester stojí jej zakladateľ, vývojár a vizionár Dieter Bur­mester. Už od svojej mladosti sa prejavoval jeho silný záujem o hudbu, ale trochu inak, ako by sa dalo predpokladať – profesionálne sa venoval vlastnej hudobnej kariére, s pria­teľmi dokonca založil originálnu rockovú kapelu s názvom The Echos. Časté poruchy kapelou používanej hudobnej aparatúry však nasmerovali jeho záujmy aj trochu iným smerom – na prenikanie do tajov audio a počítačovej techniky. Postupným štúdiom, rozvíjaním skúseností a neustáleho zvyšova­nia svojej kvalifikácie sa stal vyhľadávaným poradcom pre obvodovú techniku a lekárske meracie zariadenia. Ale až porucha zosilňovača v jeho domácom audiosystéme (značku menovať nebudem) nasmerovala jeho životné poslanie tým správnym smerom – v roku 1978 založil spoločnosť Burmester Audiosysteme so zameraním na výrobu audiotechniky, spo­čiatku len zosilňovačov. Ako to už v ťažkých začiatkoch býva, prvé kusy vznikali ručne v malej dielni s ročnou produkciou do 20 kusov, ale s mimoriadne kladným ohlasom medzi používateľmi. Následný úspech na seba nenechal čakať a produkty Burmester sa začali, aj napriek svojim niekedy až astrono­mickým cenám, naplno presadzovať vo svete audiotechniky. História spoločnosti je bohatá na patenty a inovatívny prístup, napríklad ako jedna z prvých používala plne symetrické obvodové zapojenia. V súčasnosti obsahuje ponuka spoločnosti Burmester takmer všetky kategórie hifi, od klasických audiozariadení (zosilňovače, CD prehrávače, reprosústavy) až po spoluprácu s automobilovými výrobcami, kde pôsobí Burmester ako dodávateľ vysoko kvalitných luxusných systémov ozvučenia (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz, Bugatti). Dieter Burmester opustil nečakane tento svet 15. augusta 2015. Jeho vízia, kon­štrukčná a technologická filozofia sa naplno prejavuje aj v dnes predstavovanom zosilňo­vači.

Integrovaný zosilňovač Burmester 032 z modelového radu Classic Line už na prvý pohľad plne korešponduje s firemným svetonázorom – ponúkať používateľovi špičkovú kvalitu spracovania v nadčasovom dizajne a praktic­ky nezničiteľnom vyhotovení a musím skon­štatovať, že je to naozaj tak. Jeho vonkajšie spracovanie je fenomenálne, každý jednotlivý diel je navrhnutý aj vyrobený s maximál­nou starostlivosťou a s ohľadom na celkový koncept produktu. Kombinácia chrómových a alumíniových dielov s dokonalou povrcho­vou úpravou je mimoriadne efektná s nády­chom okázalosti až ozdobnosti. Nie je to len obyčajný kus železa, je to dizajnový skvost, takmer by som povedal až šperk. Myslím, že jeho miesto v zostave je tam, kde je najviac viditeľný – treba ho dať do centra, priamo na oči, ukryť ho niekde do police by bolo podľa mňa tak trochu hriechom a aj plytvaním jeho potenciálu.

V pôdoryse má zosilňovač tvar štvorca, pričom výrazným prvkom po jeho stranách sú mohutné rebrá chladičov výkonových stupňov, ktoré plynulo prechádzajú aj do prednej časti prístroja. Uprostred predné­ho panela je raster chladičov prerušený masívnym mosadzným panelom s chrómo­vanou povrchovou úpravou s jednotlivými ovládacími prvkami – centrálne umiestne­ným regulátorom hlasitosti a po stranách tlačidlami prepínania vstupov a pomoc­ných funkcií. Nad regulátorom hlasitosti je umiestnený malý bodový na zeleno svietiaci displej. Zadný panel je osadený tromi pármi symetrických vstupov XLR, párom samostat­ných symetrických vstupov SURROUND IN (pre prípadné použitie zosilňovača v systéme domáceho kina), dvomi pármi linkových RCA vstupov, párom symetrických aj linkových výstupov z predzosilňovača, slúchadlovým výstupom (!) a dvomi pármi reproduktoro­vých terminálov v tak trochu nezvyčajnom farebnom vyhotovení, červená + čierna pre pravý kanál a čierna + modrá pre kanál ľavý. Horná strana zosilňovača je tvorená dokona­le strojovo opracovanou alumíniovou doskou s jemne brúsenou povrchovou úpravou s centrálne vygravírovaným veľkým logom Burmester. Aj k nemu sa viaže zaujímavosť. Keď Dieter Burmester okrem iného hľadal ten správny názov aj logotyp na označovanie svojich výrobkov, narazil na starú pohľadnicu písanú jeho otcom klasickým písaným pís­mom atramentovým perom. A práve podpis na spomínanej pohľadnici sa stal základom pre budúce firemné logo, ktoré sa bez zmeny používa dodnes.

O výbave zosilňovača som sa už čiastočne zmienil pri jeho opise, treba však spomenúť ešte jednu, v tejto kategórii absolútne neča­kanú funkciu – tónové korekcie (teda jemná úprava výstupného zvukového charakteru výšok a basov), ktorá má, samozrejme, pre ortodoxného audiofila možnosť úplnej deaktivácie. Podstatne dôležitejšou funk­ciou je možnosť jemného vyváženia kanálov v 120 krokoch a zosilňovač taktiež umožňuje presné nastavenie úrovne vstupov v kroku +/- 9 dB. Celkové vysokokvalitné spracovanie sa podpísalo aj na hmotnosti prístroja, ktorá atakuje 30-kilogramovú hranicu a to je na integrovaný zosilňovač už poriadna nálož.

Už na začiatku mojej správy o zvukových kvalitách 032 musím poznamenať, že to bolo po prvýkrát, keď som sa stretol s produktom Burmester, ako sa hovorí „“tvárou v tvár“, dosiaľ som mal tú možnosť len veľmi povrch­ne na audiovýstavách a hlavne z odbornej tlače. Som teda za túto príležitosť spoločnosti Dreamaudio nesmierne vďačný. Zosilňovač som mal k dispozícii od dovozcu takmer jeden mesiac, toto dlhšie obdobie bolo aj potrebné, keďže prístroj bol v podstate nový, surový a až na pár ľahkých prezentačných ukážok úplne nerozohraný. Od začiatku však ukazo­val veľmi silný potenciál a teda každá hodina strávená v posluchovej miestnosti (a že ich bolo naozaj veľa) bola mimoriadne efektívna a hlavne príjemná. Posluchový test prebehol v akusticky upravenej miestnosti, zdrojom signálu bol gramofón SDPV mk3 s prenoskou E.A.T. Jo No.8, gramofónový predzosilňovač bol VTL a Rega Fono MC. Signálová kabeláž na sebe niesla označenie Cardas Neutral Reference, reproduktorové káble Furutech Speakerflux a Monster Cable Z1 Reference boli pripojené na reprosústavy Avalon Acous­tics Arcus.

Keďže som sa musel od začiatku vyrovnať s faktom, že zosilňovač bude svoj zvukový potenciál postupne gradovať, dával som mu naozaj k dispozícii dostatok času aj hudob­ných nosičov, než som pristúpil ku kritickej­šiemu počúvaniu. Niektoré atribúty však boli zrejmé od prvej chvíle. Zosilňovač mal až neuveriteľnú kontrolu nad celým reproduko­vaným pásmom, a to pri hraní potichu aj pri koncertovaní veľmi vysokou hlasitosťou. Ani pri hranici blížiacej sa maximálnemu akus­tickému tlaku 85 dB (viac už v relatívne malej miestnosti nemalo zmysel) bola reprodukcia pevná, stabilná, vyvážená, skrátka stále plnohodnotná. Hlasitosť bola odstupňovaná po jemných krokoch a dala sa vyladiť vždy presne podľa momentálnej potreby. Čo však zaujalo od začiatku na prvé počutie, bola suverenita 032 pri jej samotnom pridávaní a dávkovaní – z jeho pokoja bola doslova cítiť až arogantná nadradenosť, výkonový priebeh sa tu ako keby plne zhodoval s jeho okázalým vzhľadom.

Ďalším, pre mňa tak trochu neočakávaným zistením bola neuveriteľná jemnosť a prirodzenosť zvukového prejavu. Niektoré zlé jazyky totiž občas tvrdia: „Áno, Burmester všeobecne je špičkové dielo, jeho vzhľad, chladný a tak trochu vypočítavý plne korešponduje aj s jeho zvukovým charak­terom, je technicky presný, ale tak trochu nezáživný a sterilný.“ Ohóóó, tak to teda ani v najmenšom! Ani na úplnom začiatku, keď tento kus poctivého železa mal na niečo také právo, som sa k podobným dojmom v mojich poznámkach ani len v náznaku nepriblížil. Naopak, zvuk bol dokonale prekreslený do najmenších detailov, bol jemný, precízny, opäť aj v tomto prípade s dokonalou kon­trolou v hudobnom dianí. Ľudský hlas bol vo všetkých svojich polohách prezentovaný s absolútnou prirodzenosťou, nenásilnosťou, reálnym objemom a naturálnou farebnosťou.

Keďže som so zosilňovačom koexistoval naozaj dlhý čas, prostredníctvom gramofónu som si na ňom vypočul veľkú väčšinu svojej zbierky LP, taký prierez žánrami aj kvalitou nahrávok. Zo začiatku som sa ho snažil tak trochu nachytať, dostať do úzkych, odhaliť, kde sú jeho slabiny, zistiť, aká muzika mu chutí a aká až tak úplne nie. Musím však pri­znať, že som túto snahu celkom skoro opustil, zistil som totiž, že je to v podstate len strata času. Burmester 032 bol suverénny úplne všade, nerozhodila ho komorná náladová hudba, rocková, elektronická a ani akustická orchestrálna klasika vrátane opery. S takou výraznou mierou univerzálnosti som sa dote­raz ešte nestretol. Nebola to však univerzál­nosť v zmysle kompromisu, ktorý je známy pri jednoduchších zariadeniach: všetko zahrá slušne, ale nič vynikajúco. Práve naopak! Tam, kde bola v hudbe dominantná jemnosť až mäkkosť, dôraz na farebnosť, muzikálnosť a naturálnosť, 032 tieto atribúty dávkoval s úplnou samozrejmosťou a prirodzenosťou. Kde bol dôraz na rytmiku, drajv, tlak, silu a objem, bol 032 sebavedomý, rýchly a pres­ný, kde bolo treba cválať na víchrici, rozpútať búrku a gradovať ju až do úplnej explózie, 032 so svojim vlastným, tak trochu siláckym naturelom priam exceloval!

Rovnako za veľmi dôležitý považujem pri reprodukcii spôsob, akým dokáže audiokom­ponent alebo reprosústava zobraziť priestor nahrávky. Možno za najdôležitejšie zo všet­kého! Všetky ostatné čiastkové problémové aspekty reprodukcie, napríklad ostré výšky alebo naopak menej znelé výšky, problémy v basovej zložke, sa dajú viac alebo menej „upratať“ výberom vhodnejšej kabeláže, iným rozmiestnením v priestore v prípade reprosústav alebo rôznym laborovaním, ktoré sa práve v prípade audia dá uplatniť vo veľmi širokej miere. Mám však skúsenosť, že priestorové zobrazenie, teraz konkrétne mys­lím hlavne hĺbku priestoru, respektíve jeho nedostatok, sa príliš dohnať takýmto laboro­vaním nedá. Buď to tam je, alebo skrátka nie je. V prípade nášho zosilňovača opäť nebolo veľmi o čom diskutovať. Burmester 032 doká­zal priestor nahrávky zobraziť živo, plasticky a vo všetkých smeroch úplne prirodzene, pokoj a vysoká kontrola nad sebou samým sa preniesla prostredníctvom reprosústav do posluchového priestoru.

Určite ste si všimli, že som sa dosiaľ nevenoval opisu zvukového prejavu 032 pri určitých konkrétnych nahrávkach, tak ako to býva bežne zvykom. V prípade toho zosilňovača to ani neurobím, mám totiž pocit, že by som sa už pri opise dojmov od druhej ukážky začal opakovať. Respektíve neviem, čím by som mohol čitateľa zaujať inak, ako písaním opakujúcich sa pozitív a superlatívov.

Burmester 032 je klasickým príkladom toho, čo sa v dnešnom svete označuje slovným spojením „povestná nemecká kvalita“. Každý jeden diel tohto luxusného zosilňovača je navrhnutý aj spracovaný s nesmiernou dôkladnosťou, precíznosťou, nadčasovosťou a vášňou pre detail. Všetko toto však vo výsledku neznamená nič, pokiaľ to nejde ruka v ruke s úžitkovou hodnotou zariadenia, v našom prípade zvukovou kvalitou. A tá je v prípade 032 .., nie, nedokončím túto vetu. Toto si musíte vyskúšať a zažiť sami!

Klady

  • zo všetkých stránok najlepší integráč, aký som kedy počul
  • plne symetrická koncepcia, maximálna výbava

Zápory

  • jeho cena naozaj nie je pre každého

Burmester 032
Počet kanálov: 2
Výkon: 171 W na kanál/4 Ω
Frekvenčný rozsah – 3 dB: 10 Hz – 200 kHz THD + N: 0,006 %
Odstup signál/šum: viac ako 97 dB
Spotreba: 110 W
Vstupy analógové: 3 x XLR, 2 x RCA
Výstupy z predzosilňovača: 1 x XLR, 1 x RCA
Slúchadlový výstup: jack 6,3 mm
Rozmery (v x š x h): 179 x 478,8 x 492,8 mm
Hmotnosť: 28 kg
Cena: 16 700 €
www.dreamaudio.eu

More reviews

Artesania Audio Exoteryc Rack

Show

Hi-Fi Voice – Reproduktory YG Acoustics Hailey 2.2

Show

DreamAudio – Audio Video Show 2021 Bratislava

Show

Integrovaný zosilňovač Jadis I-70

Show

Audiodrom – YG Acoustics Sonja 2.3i

Show
menuchevron-right