Na webe práve pracujeme

Dreamaudio.sk
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo technickej podpory
k objednávkam nás neváhajte kontaktovať.
info@dreamaudio.eu
0
0.00  0 items

No products in the cart.

General terms and conditions

1. INTRODUCTORY PROVISIONS, DEFINITIONS

1.1 Predávajúci. Obchodná spoločnosť DreamAudio, spol. s r. o., so sídlom Jaskový rad 213A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 47 619 635, IČ DPH: SK2024027093, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 125111/B (ďalej len „predávajúci”) prevádzkuje e-shop na webstránke https://dreamaudio.eu (ďalej len „e-shop“). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba ako spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar predávajúceho (ďalej len „tovar“), vykonať elektronicky objednávku tovaru a v súlade s týmito VOP zakúpiť ním vybraný tovar na základe prijatia objednávky predávajúcim.

The seller is the exclusive distributor of several brands of high-quality (high-end) sound technology for the Slovak Republic and the Czech Republic.

1.2 Buyer. The buyer can be a consumer within the meaning of sec. § 52 par. 4 of Act no. 40/1964 Coll., Civil Code as amended (hereinafter referred to as “Civil Code”), or entrepreneurs. If the buyer has provided his identification data in the order or in communication with the seller before concluding the purchase contract, from which it is clear that he is authorized to do business according to special regulations (trade name, ID number, etc.) and if he has not expressly agreed otherwise with the seller, he has for the fact that any purchase of goods and any order via the e-shop is carried out as part of its business activity.

1.3 Purchase contract. By sending the order to the buyer and explicitly accepting the order by the seller, a purchase contract (hereinafter referred to as the “contract”) is concluded, of which the provisions of these General Terms and Conditions are an integral part. In parts not expressly regulated in the contract, including GTC, if the buyer is a consumer, the contract is governed by the relevant provisions of the Civil Code, in particular section § 588 et seq., otherwise it is always governed by the relevant provisions of Act no. 513/1991 Coll., Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the “Commercial Code”), in particular section § 409 et seq.

1.4 Súvisiace dokumenty. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj práva a povinnosti predávajúceho a osôb navštevujúcich e-shop v predzmluvných vzťahoch do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, na základe registrácie osoby kupujúceho alebo bez registrácie. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj Reklamačným poriadkom dostupným na adrese https://dreamaudio.eu/reklamacny-poriadok/ (ďalej len „Reklamačný poriadok”), Vyhlásením o ochrane osobných údajov predávajúceho, dostupným na adrese https://dreamaudio.eu/zasady-ochrany-sukromia/ (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane OÚ”) a Informáciami pre spotrebiteľa dostupnými na adrese https://dreamaudio.eu/informacie-pre-spotrebitela/, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

1.5 The buyer, who is a consumer, also has rights pursuant to Act no. 250/2007 Coll. consumer protection and on the amendment of Act of the Slovak National Council no. 372/1990 Coll. on offenses as amended (hereinafter referred to as the “Consumer Protection Act”) and Act No. 102/2014 Coll. on consumer protection in the sale of goods or provision of services based on a contract concluded at a distance or a contract concluded outside the seller’s premises and on the amendment of certain laws (hereinafter referred to as the “Act on Consumer Protection in the Sale of Goods”). The provisions of the GTC and the law governing consumer rights do not apply to a buyer who is not a consumer.

1.6 The GTC and the rights and obligations according to special regulations valid at the time of the conclusion of the contract are part of the contract. The seller reserves the right to change these GTC at any time, while the changes do not affect the content of already concluded contracts.

1.7 Change of product data. The data of the goods presented in the e-shop (especially availability, stock, price and delivery dates) are informative in nature and are not constantly updated by the seller. These data may not always be correct and complete in the e-shop. In case of any change in the data of the offered goods to which the buyer’s order applies, the seller always informs the buyer in an appropriate way and requests confirmation of the order with the changed data, which is not considered a confirmation of the original order. In such a case, the contract is concluded by delivery of a written confirmation of the order with changed data to the buyer and seller.

1.8 Registration. The seller can enable e-shop visitors to register on the e-shop website without obligation and provide their personal data to the seller for the purpose of later use when placing an order, as well as for the purpose of sending news and information about the seller’s offers in the case of granting the consent of the registered user to send marketing messages including the processing of personal data for the purpose of sending such messages. The seller shall cancel the registration without undue delay after receiving a written request or notification by technical means that the user requests cancellation of the registration. The terms of personal data processing are governed by the Declaration on the Protection of the OU.

2. ORDER OF GOODS AND CONCLUSION OF CONTRACT

2.1 Order. The buyer views and selects the goods according to the product categories listed in the e-shop menu, or by clicking on the displayed product. For the goods, the buyer selects the data according to the published order information and adds the goods to his order by clicking the “Add to basket” button. If the buyer has completed the selection process, he clicks the “Order” or “Complete order” button, enters his delivery and billing information and submits the order by clicking the “Binding order” button.

2.2 Order confirmation. After delivery of the order, the seller without undue delay delivers the order confirmation to the buyer, by which the contract is considered to be concluded, unless otherwise stipulated in these General Terms and Conditions. An automatically sent e-mail message about order acceptance is not considered order confirmation.

2.3 Cancellation of the order by the buyer. The buyer can revoke (cancel) the order free of charge by written notice delivered to the seller, if the buyer has not yet paid for the goods and if the order is revoked by the seller before the seller sends the relevant goods. If the contract has already been concluded, the buyer has rightfully withdrawn from the contract.

2.4 Cancellation of the order by the seller. The seller may revoke (cancel) the order without compensation by written notice delivered to the buyer, if the buyer has not yet paid for the goods and the seller is unable to fulfill the relevant order for objective reasons. If the contract has already been concluded, it is valid that the seller has rightfully withdrawn from the contract.

2.5 Change in order. If, for objective reasons, the seller is not able to process the buyer’s confirmed order in its entirety, or if he discovers the incorrectness of the product data according to point 1.7 of these GTC, he will immediately propose to the buyer a change in the order or a change in the terms of delivery by e-mail and/or in another suitable way. At the same time, he will ask the buyer for an expression of consent, or of disagreement with the change. The buyer is obliged to express his consent, or disagreement within 2 days from the date of notification of the proposed change. During this period, available items from the buyer’s order will be reserved for the buyer; unless the buyer expresses his consent to change the order in time, the order is considered canceled according to point 2.4 of these GTC and it is valid that the seller has rightfully withdrawn from the contract.

2.6 Agreement. The purchase contract between the seller and the buyer is concluded upon acceptance of the order by the seller. From the contract, the seller is mainly obliged to deliver and hand over the goods to the buyer, and the buyer is mainly obliged to take over the relevant goods and pay the purchase price for them to the seller in the agreed manner. Unless otherwise stipulated in these General Terms and Conditions and/or the seller and the buyer have not agreed otherwise, the purchase price, shipping price, payment terms and terms of delivery of the goods specified in the confirmed order shall apply.

3. PURCHASE PRICE, SHIPPING PRICE AND PAYMENT TERMS

3.1 The price of the goods is listed in the e-shop including the relevant value added tax (VAT). The buyer is obliged to pay the seller the purchase price and the shipping price for the goods according to the order accepted by the seller and the concluded contract. In the order, these items are listed individually and also in total (the sum of the purchase price, the shipping price and the relevant VAT). VAT is applied to the supply of goods and services in accordance with the relevant legal regulations (Act No. 222/2004 Coll. on Value Added Tax, as amended).

3.2 The price of the goods does not include bank fees for payment of the purchase price, the costs of possible cash on delivery and the costs of transporting the goods. These fees and costs are borne by the buyer in the amount stated in the confirmed order, unless these GTC or a special regulation stipulate otherwise. When paying from abroad and/or in a currency other than the Euro (EUR), the buyer bears all the fees of his bank and other bank fees for making the payment and the exchange rate conversion of the sent payment to Euro (EUR).

3.3 The method of payment of the purchase price and the cost of transporting the goods is chosen by the buyer in the process of ordering the goods and is specified in the order with a complete calculation:

3.3.1 Payment in cash upon receipt of the goods (cash on delivery): the purchase price and the costs of cash on delivery and transportation of the goods will be paid to the buyer’s delivery person upon receipt of the goods; in case of refusal of payment, the goods will not be issued to the buyer.
3.3.2 Payment in advance: the purchase price and the costs of cash on delivery and transportation of the goods will be paid by the buyer before the goods are sent to the buyer, by cashless transfer or deposit to the seller’s bank account using the payment data specified in the order confirmation.

3.4 Maturity and non-payment of the purchase price by the buyer. If the buyer chooses payment in advance by bank transfer/deposit, the purchase price is payable together with all charged costs within 10 days from the date of order confirmation. The payment of the purchase price and charged costs is considered to be credited to the seller’s account in the appropriate amount. If the buyer does not properly pay the purchase price together with the charged costs within the due date, the seller is entitled to withdraw from the contract and is deemed to have withdrawn from the contract.

3.5 Invoice. The seller issues and delivers to the buyer an invoice – a tax document in accordance with the relevant special regulations. By sending the order, the buyer agrees to deliver the original invoice together with the goods and to send a copy of the invoice to the buyer in electronic form. The seller will attach the original invoice to the goods, and the invoice is also a delivery note and a guarantee note, if a separate guarantee note is not delivered. At the buyer’s request, the seller issues a proforma invoice, which is not a tax document and serves as a document with payment information until the invoice is delivered.

3.6 Refund of purchase price and costs. In the case of withdrawal from the concluded contract by the buyer or seller, if the purchase price was paid before the conclusion of the contract and the goods have not yet been sent by the seller, the purchase price, including all other costs of the buyer, will be returned to the buyer no later than 5 working days from the effective date of withdrawal from the contract; if the goods have already been sent and/or handed over to the buyer, the purchase price, including the relevant other costs of the buyer, will be returned to the buyer immediately after the return of the goods to the seller in a condition corresponding to the condition of the goods when they were received (without any significant deterioration), at the latest within 5 working days from the date of return delivery goods to the seller. The seller will return the purchase price and other payments to the account from which the payment was received, and if this is not possible, in another suitable way according to the buyer’s request, while the method of return must not unreasonably burden the seller.

3.7 If the buyer, who is not a consumer, withdraws from the contract, he is not entitled to compensation or reimbursement of transport costs and payment costs incurred by the seller in connection with the performance of the contract when returning the purchase price.

4. DELIVERY OF GOODS AND DELIVERY TERMS

4.1 The seller will deliver the goods to the buyer within the period specified in the order and in the manner chosen by the buyer in accordance with these GTC, to the address specified by the buyer when sending the order. If the purchase price has been paid in advance, the goods can be issued exclusively to the person who is listed as the buyer in the order; delivery of the goods to a person other than the buyer is not possible without the prior written consent of the seller. The supplier of the goods is authorized to carry out identification and verification of the recipient’s identity by appropriate means.

4.2 Method of transport. When making and sending the order, the buyer chooses the method of transport from the methods offered by the seller, while the price of transport is indicated separately for each method of transport. The seller, or the delivery person, is entitled to notify the buyer of the delivery of the goods by e-mail, telephone, SMS message or other suitable form. The seller will provide the buyer’s contact information in the range of e-mail address and phone number to the delivery person. The buyer is obliged to be reachable at the address indicated by him at the time of the notified delivery of the goods, or in accordance with a special agreement with the delivery person.

4.3 Non-delivery of goods. If the circumstances require it, the seller and the buyer can agree on an extension of the delivery period, the delivery of the goods in several shipments and/or on repeated delivery of the goods in the event that the buyer has not received the goods for any reason.

4.4 If the goods cannot be delivered to the buyer for reasons on the part of the buyer, especially but not exclusively due to the buyer not being able to reach the buyer, not receiving it within the collection period or the buyer’s delivery address being incorrect, and the buyer has not agreed with the seller within 5 working days from the day of returning the goods to the seller on alternative delivery , the seller is entitled to withdraw from the contract by written notice to the buyer.

4.5 If the goods cannot be delivered to the buyer for demonstrable reasons on the part of the buyer and the seller withdraws from the contract, the buyer is not entitled to reimbursement of transport costs when returning the purchase price.

4.6 Shipment status. The buyer is obliged to properly check and inspect the goods immediately upon receipt and notify the seller of any detected defects immediately after receipt; the buyer is not obliged to take over an obviously damaged shipment, while the reason for refusal to take over will be communicated to the delivery person upon delivery of the shipment. Otherwise, by signing the receipt protocol and/or another document proving receipt, the buyer confirms that the shipment was received intact and it is assumed that the goods were properly delivered to the buyer, unless proven otherwise.

4.7 Ownership of the goods is acquired by the buyer by proper acceptance of the goods, but always first by full payment of the purchase price; upon acceptance of the goods, the risk of damage to the goods and the risk of accidental deterioration also passes to the buyer.

4.8 The seller will immediately inform the buyer about the impossibility of delivering the goods, as well as in cases of the onset of any force majeure circumstances.

5. WARRANTY AND CLAIMS TERMS

5.1 The seller provides a warranty for the goods during the warranty period in accordance with the information on each individual item of goods listed in the buyer’s order. In any case, the seller is responsible for defects that the goods have when the buyer takes them over. If it is not a used item, the seller is also responsible for defects that occur after receiving the item within the warranty period.

5.2 The buyer is obliged to inspect and check the goods immediately after taking them over, no later than 2 working days after taking them over, and to notify the seller of any detected defects within this period. If the buyer discovers a defect in the goods later in the warranty period, he is obliged to notify the seller of the occurrence of the defect and file a claim without delay, no later than 2 working days from the discovery of the defect.

5.3 General warranty conditions of the buyer – a non-consumer. If, according to the information on the individual item of goods specified in the buyer’s order or in another statement of the seller (e.g. in the warranty letter or in the invoice), the warranty period is not indicated, the seller does not provide a guarantee for such goods to a buyer who is not a consumer.

5.4 General warranty conditions of the buyer – consumer. If, according to the information on an individual item of goods specified in the buyer’s order or in another statement by the seller (e.g. in the warranty letter or in the invoice), the warranty period is not indicated, the seller provides a warranty for such goods to the buyer, who is a consumer, for the legal length of the warranty period ( 24 months or longer if required by a special regulation, but only 12 months for goods sold as used goods).

5.5 The warranty periods always start when the buyer takes over the goods. If the goods are replaced, the warranty period starts again from the receipt of the new goods; the same applies if the part covered by the warranty is replaced. The seller is obliged to give the buyer a confirmation of when he exercised the right, as well as of the repair and its duration.

5.6 In the case of a complaint by the buyer – consumer, the time from the exercise of the right from liability for defects to the time when the buyer was obliged to take over the item after the repair is completed is not included in the warranty period. In the case of a claim by a buyer who is not a consumer, the warranty period does not run for the period during which the buyer cannot use the goods due to defects for which the seller is responsible.

5.7 Dealing with a complaint by a buyer – a non-consumer. If the contract is violated in a substantial way by the delivery of defective goods, the buyer can:

5.7.1 demand the removal of defects by repairing the goods, if the defects are repairable,
5.7.2 demand removal of defects by delivery of replacement goods for defective goods, delivery of missing goods or demand a reasonable discount from the purchase price if the defects are irreparable, or
5.7.3 to withdraw from the contract by written notification to the seller, unless it is possible to remove the defects by repair or delivery of replacement goods, while the goods with defects are completely unusable for the usual purpose and for this reason the provision of a discount on the purchase price cannot be considered an adequate solution.

The choice of the method of remedying defects according to points 5.7.1 and/or 5.7.2 above belongs to the seller. For the avoidance of doubt, the repeated occurrence of the same defect on the goods is considered a breach of contract in a substantial way, but it is not considered a circumstance causing the goods to be unrepairable or a circumstance precluding the rectification of defects by supplying replacement goods or a price discount. The repeated occurrence of different defects on the goods, which individually are not a material breach of the contract, is not considered a material breach of the contract even in a mutual context.

If the contract is violated in an insignificant way by the delivery of goods with defects, the buyer can demand:

5.7.4 elimination of defects by repairing the goods, if the defects are repairable, or
5.7.5 to demand the removal of other defects by delivering the missing goods or in another suitable way, or to demand a reasonable discount from the purchase price if the defects are irreparable.

The choice of the method of remedying defects according to points 5.7.4 and/or 5.7.5 above belongs to the seller.

5.8 Dealing with buyer-consumer complaints. If it is a defect that can be removed, the buyer has the right to have it removed free of charge, on time and properly. The seller is obliged to remove the defect without unnecessary delay, especially by repairing the goods.

Instead of removing the defect, the buyer can demand the replacement of the goods, or if the defect concerns only a part of the goods, the replacement of this part, if this does not result in unreasonable costs for the seller considering the price of the goods or the seriousness of the defect (especially if the defect is irreparable, otherwise it will be solved by repair). The seller can also always replace the defective goods with a faultless one instead of removing the defect, if this does not cause serious difficulties for the buyer.

If it is a defect that cannot be removed and which prevents the buyer from being able to properly use the goods as a defect-free item, the buyer has the right to exchange the item or withdraw from the contract by notifying the seller in writing. The same applies if there are removable defects, but the buyer cannot properly use the item due to the reappearance of the same defect after repair or due to a larger number of defects.

The same applies if there are removable defects, but the buyer cannot properly use the item due to the reappearance of the same defect after repair or due to a larger number of defects.

The choice of the method of remedying defects from the methods to which the seller is entitled always belongs to the seller, except for the exercise of the right to withdraw from the contract by the buyer.

5.9 Exclusions from warranty and liability for product defects. Under no circumstances is the seller responsible for defects in the goods caused by the buyer, namely by unprofessional handling, use of the goods in violation of the attached manuals and/or normal operating standards, interference or alteration of the goods by the buyer, accidental deterioration during use by the buyer, or in any other way for which the seller is not responsible in accordance with these General Terms and Conditions and special regulations.

The defect of the goods is not wear and tear caused by normal use, e.g. discharge of the included batteries and consumption of consumables, and the warranty does not cover normal wear and tear and consumables.

5.10 The provisions of Article 4 of these General Terms and Conditions on the delivery of goods and delivery conditions shall be applied appropriately for taking over the goods after repair and/or replacement; the seller and the buyer can also agree on the personal delivery of the goods to the seller for the purpose of repair and/or exchange, and on the personal acceptance of the goods by the buyer after the repair and/or exchange.

5.11 Podrobnosti o uplatňovaní nárokov z vád tovaru a záručných podmienok sú uvedené v Reklamačnom poriadku (https://dreamaudio.eu/reklamacny-poriadok/).

6. SPECIAL PROVISIONS IN RELATION TO BUYERS – CONSUMERS

6.1 The buyer, who is a consumer, is entitled to unilaterally withdraw from the contract in the period from the conclusion of the contract until the delivery of the goods, as well as within 14 days from the receipt of the goods by the buyer. If the goods are delivered separately, the period for withdrawing from the contract expires after 14 days from the day when the buyer or a person designated by him (with the exception of the carrier) takes over the goods that were delivered last. The buyer is not entitled to withdraw from the contract in the scope of goods – computer software sold in protective packaging, if he has unpacked this packaging, and from the contract, the subject of which is the sale of goods made according to the special requirements of the consumer and/or goods made to order.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, dostupného na adrese https://dreamaudio.eu/ alebo inej vhodnej písomnosti) e-mailom na adresu predávajúceho info@dreamaudio.eu alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa osobitného predpisu.

6.3 The goods must be delivered back to the address of the seller’s registered office (DreamAudio, spol. s r.o., Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava) without undue delay, no later than 14 days after exercising the right to withdraw from the contract. The deadline is considered to have been met if the goods are sent back before the expiration of this deadline. The direct costs of returning the goods are borne by the buyer.

6.4 The goods must be returned undamaged, unused, without significant signs of wear. The buyer is responsible for any reduction in the value of the goods as a result of handling them in a way other than what is necessary to determine the nature, properties and functionality of the goods. The buyer loses the right to withdraw from the contract if the goods are damaged, destroyed, devalued, or used beyond the scope of treatment necessary to determine the properties and functionality of the goods.

6.5 The seller checks and tests the returned goods. If the goods were returned to the seller undamaged and unworn, the seller will return the paid purchase price of the goods to the buyer in accordance with the GTC and legal regulations. Based on this agreement, the purchase price will be refunded by bank transfer to the original account of the buyer, if possible and unless the parties agree otherwise.

6.6 Vykonaním registrácie na webstránke e-shopu, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím potvrdenia o oboznámení sa so znením VOP v e-shope pri ukončení procesu objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť ako súčasťou zmluvy, že mu boli poskytnuté informácie podľa ust. § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa, o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru (Informácie pre spotrebiteľa – https://dreamaudio.eu/informacie-pre-spotrebitela/), ako aj že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu s predávajúcim.

7. PROTECTION OF PERSONAL DATA

7.1 Spracúvanie osobných údajov predávajúcim a nakladanie s osobnými údajmi upravuje Vyhlásenie o ochrane OÚ (https://dreamaudio.eu/zasady-ochrany-sukromia/).

8. FINAL PROVISIONS

8.1 Duration and preservation of the contract. The seller is entitled to keep and archive the mutual documentation and the contract in electronic form together with the relevant GTC for the duration of the warranty period, but at least 5 years from the date of delivery of the goods to the buyer. The contract is concluded for the period until the settlement and complete fulfillment of the obligations of the seller and the buyer, respectively. for the period until its cancellation by another procedure according to the contract, GTC and/or relevant legal regulations.

8.2 Delivery. Unless otherwise stated in these GTC, all notices, declarations, requests, requests, exercise of rights and other actions in connection with the contract and its performance (hereinafter referred to as “Writing”) must be made in writing and must be delivered to the address the seller’s registered office or the buyer’s correspondence address as the recipient of the Document specified in the order and/or during registration, or in accordance with the provisions on the delivery of messages by e-mail below. The form of a digital or electronic document in a generally accepted format and the content of an e-mail message are also considered written form.

Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
i. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príjemcu a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
ii. v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo oprávneného doručovateľa, doručením na adresu príjemcu a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príjemcu a podpisom takej osoby na doručenke;
iii. v prípade doručovania elektronickou poštou (e-mailom) sa Písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ bola preukázateľne odoslaná z e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim pri registrácii a/alebo objednávke na e-mailovú adresu predávajúceho info@dreamaudio.eu alebo z tejto e-mailovej adresy predávajúceho na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri registrácii a/alebo objednávke, a to doručením potvrdenia alebo odpovede na správu, najneskôr však v prvý pracovný deň nasledujúci po odoslaní správy.

Notifications delivered via the goods carrier, e.g. courier service, will be considered delivered at the moment of their acceptance by the buyer. If the seller or buyer believes that the recipient of the message has not actually received the message, he is obliged to contact the recipient by phone and verify delivery.

8.3 Severability. If it is proven that any of the provisions of the GTC and/or the contract is invalid or ineffective, such invalidity or ineffectiveness does not result in the invalidity or ineffectiveness of other provisions of the contract and/or GTC. In such a case, the parties undertake to immediately replace such invalid or ineffective provision with a new one so that the purpose pursued by the respective invalid or ineffective provision at the time of its adoption is preserved, or conclusion of the contract.

8.4 Governing Law and Jurisdiction. The decisive substantive and procedural law for all obligations arising on the basis of these General Terms and Conditions is the law of the Slovak Republic. All disputes that arise from the General Terms and Conditions, the contract or in connection with them, including disputes about the interpretation and performance of the contract and General Terms and Conditions, will be heard and decided exclusively by the courts of the Slovak Republic according to the relevant provisions on subject matter and local jurisdiction, unless otherwise provided by a special regulation, the application of which cannot be ruled out.

8.5 Effectiveness. These General Terms and Conditions are valid and binding from the date of their publication on the website of the seller’s e-shop from February 9, 2022. The seller reserves the right, at its own discretion, to cancel, change, modify or replace them with new ones, while the concluded contracts are subject to the General Terms and Conditions valid at the time of the conclusion of the contract.

8.6 Binding. By registering on the e-shop website, as well as sending an order and clicking the confirmation of familiarization with the text of the General Terms and Conditions in the e-shop at the end of the order process, the buyer declares that he has familiarized himself with the wording of these General Terms and Conditions and undertakes to follow them as part of the contract. The buyer always has the right to download the current version of these GTC and related documents from the e-shop website, and the seller will send the buyer a copy of these documents related to a certain contract upon request.

GTC are valid from 9. February 2022.

menu